Vilnelės Odisėja: Naujoji Vilnia, Markučiai ir Paupys

EN
PL
RU

Menininkų sukurtos ir Vilniaus muziejaus įgyvendintos trys laikinos instaliacijos kviečia Naujosios Vilnios, Markučių ir Paupio gyventojus susitikti, susipažinti ir drauge planuoti savo rajono ateitį.

Gyventojai puikiai žino, kaip veikia viena ar kita jų rajono viešoji erdvė, ko jai trūksta, ką būtinai reiktų išsaugoti, ko verta atsisakyti. Rajono bendruomenė gali lemti savo rajono tvarkymo sprendimus. Rašykite kolektyvinį laišką, siųskite jį savo seniūnei/ui ir priminkite apie savo siūlymą, jei negaunate atsakymo : ) Seniūnai pastovės už Jus savivaldybėje.

Markučiai ir Paupys: rasu.seniunija@vilnius.lt (seniūnė Lina Rimkevičienė)

Naujoji Vilnia: naujosiosvilnios.seniunija@vilnius.lt (seniūnas Jurijus Gridiuško)

Vilnelės Odisėja yra projekto „ULISAS Europos Odisėja“ dalis. Šiuo projektu Vilniaus muziejus kartu su 15 partnerių kitose Europos šalyse, pažymi Jameso Joyce‘o romano „Ulisas“ (parašyto interpretuojant Homero epo „Odisėja“) šimtmetį. 1922 m. publikuotame romane viešoji erdvė švenčiama kaip civilizacijos sąlyga ir demokratijos garantas.

Vilnelės Odisėja taip pat yra Vilnius700 programos dalis.

Naujoji Vilnia

Nauja viešoji erdvė sukurta teritorijoje, kurioje ypač jaučiami Naujosios Vilnios kontrastai. Iš sutvarkytos ir lankomos parko dalies, perėjus Vėžių pirties* tiltą, patenkame į vieną iš didelių Naujosios Vilnios centre esančių industrinių teritorijų, kurioje gausu apleistų pastatų. Nuo Vilnelės pakrantės ją skiria tvoros ir inžineriniai statiniai. Instaliacija kviečia gyventojus kalbėtis apie tai, kaip galėtų būti atvertos uždaros gamyklų teritorijos ir kokias naujas funkcijas jos galėtų atlikti.
*Šitaip tiltas buvo pavadintas šių metų birželio 10 d. vykusių kūrybinių dirbtuvių metu.

Instaliacijos „Mazgas“ autorės yra trys architektės – Aurelija Kniukštaitė, Kotryna Bajorinaitė ir Jonė Virbickaitė.

Markučiai

Kadaise čia stovėjusio restorano „Mėlynasis Dunojus“ vietoje kuriama nauja viešoji erdvė simboliškai priartina žemai šniokščiančią upę prie Markučių. Iki birželio pabaigos kviečiame rajono gyventojus siūlyti, kokia turėtų būti laikinoji instaliacija. Autorės (pagal galimybes) atsižvelgs į Jūsų pasiūlymus. Markučiuose kol kas nėra rajono „centro“, kuriame būtų malonu kartu leisti laiką. Galbūt naujoji instaliacija paskatins sukurti tokią vietą.
Projekto „Markučių stotelė“ autorės yra architektės Evelina Vasiliauskaitė ir Margarita Kaučikaitė.

Paupys

Pernai aplinkinių kvartalų gyventojai įgyvendino savo sumanymą drėgname Paupio paplūdimyje įrengti medines platformas poilsiaujantiems. Netrukus paaiškėjo, kad karštą vasaros dieną čia labai trūksta šešėlio. Šitaip atsirado nauja pavėsinė, kuri ne tik mažina saulės kaitrą (tikimės, kad vijokliai greitai užaugs), bet ir primena rajono praeitį: anksčiau Paplauja vadintas rajonas yra bene pirmasis Vilniaus pramonės centras. XIX amžiuje ir XX amžiaus pradžioje čia sukosi vandens malūnų ratai, kaukšėjo audėjų staklės, dirbo kailiadirbiai ir aludariai, o įvairūs fabrikai čia veikė ir XX amžiaus antroje pusėje.

Instaliacijos „Pramonės lizdelis“ autorius yra menininkas Vladas Suncovas.

Aurelijos Kniukštaitės, Kotrynos Bajorinaitės ir Jonės Virbickaitės projektas Naujoje Vilnioje. Gintarės Grigėnaitės nuotr.

Evelinos Vasiliauskaitės ir Margaritos Kaučikaitės projektas Markučiuose. Pijaus Girdziušo nuotr.

Vlado Suncovo projektas Paupyje. Gintarės Grigėnaitės nuotr.