Taryba

Marija Drėmaitė

Vilniaus universiteto profesorė, architektūros istorikė

Marija Drėmaitė menotyros magistro laipsnį 1998 m. įgijo Vytauto Didžiojo universitete, doktorantūros studijas baigė 2006 m. Vilniaus dailės akademijoje. Stažavosi Helsinkio universitete ir Karališkajame technologijos institute Stokholme. 2004-aisiais pradėjo dėstyti Vilniaus universitete. 2012–2015 m. Marija dirbo Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generaline sekretore.

Marija tiria XX a. architektūrą, miestus, pramonę ir jų paveldą.

Kartu su Vilniaus muziejaus direktore dr. Rasa Antanavičiūte ir dr. Karoliu Kučiausku 2017–2018 m. rengė Vilniaus miesto muziejaus-tyrimų centro galimybių studiją.

Marija Drėmaitė yra Vilniaus muziejaus Tarybos pirmininkė.

Edgaro Kurausko nuotr.

Rūta Kačkutė

Archeologė, Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė

Rūta Kačkutė 1993 m. Vilniaus universitete įgijo archeologės specialybę, 1992 m. stažavosi Orhuso universitete, 1995-aisiais ten pat įstojo į doktorantūrą, įgijo humanitarinių mokslų daktarės laipsnį. 2007 m. baigė Teisės universitetą.

2005 m. Rūta inicijavo tradicija tapusius „Metų knygos rinkimus“, 2016-aisiais – sostinės literatūros festivalį „Vilniaus lapai“. Rūta prisidėjo kuriant Valstybės pažinimo centrą, už jo steigimą buvo įvertinta ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi.

Nuo 2009-ųjų Rūta Kačkutė dirbo Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėja Švietimo, mokslo, kultūros ir nevyriausybinių organizacijų grupėje, 2019 m. tapo Lietuvos nacionalinio muziejaus direktore.

Mykolas Katkus

Viešųjų ryšių ekspertas, VU TSPMI globėjų tarybos narys

Mykolas Katkus studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 1999 m. kartu su partneriais įkūrė „Viešųjų ryšių partneriai | Hill & Knowlton“ agentūrą.

Šiuo metu Mykolas yra „Fabula Hill + Knowlton Strategies“ partneris ir valdybos pirmininkas, o nuo 2010-ųjų – taip pat ir asociacijos „Investor’s Forum“ tarybos narys.

Rimvydas Petrauskas

Vilniaus universiteto rektorius, istorikas, profesorius

Rimvydas Petrauskas 1990–1997 m. Vilniaus universitete studijavo istoriją. 2001 m. ten pat apgynė istorijos mokslų daktaro disertaciją, stažavosi Bazelio, Berlyno Laisvajame, Greifsvaldo, Krokuvos universitetuose, Herderio institute Marburge.

2010 m. gavo profesoriaus titulą, 2012 m. tapo Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanu, o 2020-aisiais buvo išrinktas Vilniaus universiteto rektoriumi.

Rimvydas tyrinėja Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinę ir socialinę istoriją.

2016 m. tapo Lietuvos mokslo akademijos tikruoju nariu, 2008–2013 m. buvo Lietuvos mokslo tarybos narys, 2017–2020 m. Lietuvos mokslo tarybos valdybos narys, 2018–2020 m. – valdybos pirmininkas.

Rimvydas Petrauskas yra apdovanotas Vilniaus universiteto rektoriaus premijomis už mokslo ir pedagoginę veiklą (2003, 2009), „Patriotų premija“ (2013), Gedimino ordino Riterio Kryžiumi (2018), Lietuvos mokslo premija (2019) bei Lenkijos Respublikos ordino Kavalieriaus Kryžiumi (2019).

Renalda Rutkauskaitė-Preskienienė

Vilniaus mero patarėja

Renalda Rutkauskaitė-Preskienienė yra baigusi teologijos studijas Vytauto Didžiojo universitete bei įgijusi teisės ir valdymo magistro laipsnį Mykolo Romerio universitete. 1998–2006 m. dirbo Prezidentūroje Ekonomikos ir vidaus politikos grupėje, Prezidento Valdo Adamkaus komandoje.

2008–2010 m. buvo teisingumo ministro Remigijaus Šimašiaus padėjėja. 2013 m. prisijungė prie Lietuvos laisvosios rinkos instituto ir ėjo biuro vadovės pareigas. 2015 m. Vilniaus meru tapus Remigijui Šimašiui, dirbo jo padėjėja. Nuo 2020 m. eina Vilniaus mero patarėjos pareigas.