Taryba

Marija Drėmaitė

Vilniaus universiteto profesorė, architektūros istorikė

Marija Drėmaitė menotyros magistro laipsnį 1998 m. įgijo Vytauto Didžiojo universitete, doktorantūros studijas baigė 2006 m. Vilniaus dailės akademijoje. Stažavosi Helsinkio universitete ir Karališkajame technologijos institute Stokholme. 2004-aisiais pradėjo dėstyti Vilniaus universitete. 2012–2015 m. Marija dirbo Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generaline sekretore.

Marija tiria XX a. architektūrą, miestus, pramonę ir jų paveldą.

Kartu su Vilniaus muziejaus direktore dr. Rasa Antanavičiūte ir dr. Karoliu Kučiausku 2017–2018 m. rengė Vilniaus miesto muziejaus-tyrimų centro galimybių studiją.

Marija Drėmaitė yra Vilniaus muziejaus Tarybos pirmininkė.

Edgaro Kurausko nuotr.

Rūta Kačkutė

Archeologė, Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė

Rūta Kačkutė 1993 m. Vilniaus universitete įgijo archeologės specialybę, 1992 m. stažavosi Orhuso universitete, 1995-aisiais ten pat įstojo į doktorantūrą, įgijo humanitarinių mokslų daktarės laipsnį. 2007 m. baigė Teisės universitetą.

2005 m. Rūta inicijavo tradicija tapusius „Metų knygos rinkimus“, 2016-aisiais – sostinės literatūros festivalį „Vilniaus lapai“. Rūta prisidėjo kuriant Valstybės pažinimo centrą, už jo steigimą buvo įvertinta ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi.

Nuo 2009-ųjų Rūta Kačkutė dirbo Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėja Švietimo, mokslo, kultūros ir nevyriausybinių organizacijų grupėje, 2019 m. tapo Lietuvos nacionalinio muziejaus direktore.

Lara Lempertienė

Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Dokumentinio paveldo departamento Judaikos tyrimų centro vadovė

Dr. Lara Lempertienė yra Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Dokumentinio paveldo departamento Judaikos tyrimų centro vadovė ir Judaikos kolekcijos kuratorė.

Ji yra Vilniaus universiteto absolventė, filologė ir kultūros istorikė. Jos specializacija – žydų raštija bei Europos ir Lietuvos žydų kultūros istorija.

Kelių knygų sudarytoja, straipsnių autorė, Lietuvos ir tarptautinių kultūros ir akademinių projektų dalyvė ir organizatorė, parodų kuratorė.

Vygaudo Juozaičio nuotr.

Rimvydas Petrauskas

Vilniaus universiteto rektorius, istorikas, profesorius

Rimvydas Petrauskas 1990–1997 m. Vilniaus universitete studijavo istoriją. 2001 m. ten pat apgynė istorijos mokslų daktaro disertaciją, stažavosi Bazelio, Berlyno Laisvajame, Greifsvaldo, Krokuvos universitetuose, Herderio institute Marburge.

2010 m. gavo profesoriaus titulą, 2012 m. tapo Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanu, o 2020-aisiais buvo išrinktas Vilniaus universiteto rektoriumi.

Rimvydas tyrinėja Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinę ir socialinę istoriją.

2016 m. tapo Lietuvos mokslo akademijos tikruoju nariu, 2008–2013 m. buvo Lietuvos mokslo tarybos narys, 2017–2020 m. Lietuvos mokslo tarybos valdybos narys, 2018–2020 m. – valdybos pirmininkas.

Rimvydas Petrauskas yra apdovanotas Vilniaus universiteto rektoriaus premijomis už mokslo ir pedagoginę veiklą (2003, 2009), „Patriotų premija“ (2013), Gedimino ordino Riterio Kryžiumi (2018), Lietuvos mokslo premija (2019) bei Lenkijos Respublikos ordino Kavalieriaus Kryžiumi (2019).

Tadas Rimdžius

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėjas

Tadas Rimdžius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vadovas.

2001 m.  Vilniaus universitete įgijo ekonomikos bakalaurą, o vėliau tobulino akademines žinias tarptautinio verslo, valstybės ekonomikos politikos srityse.

Tadas daugiau nei du dešimtmečius dirba kultūros, renginių, konferencijų ir bilietų platinimo srityse bei yra įgijęs verslo vystymo, projektų valdymo bei vadovavimo įvairioms organizacijoms patirties.