Rinkinys

Vilniaus muziejus kaupia, saugo, tiria ir aktualiai bei kokybiškai pristato istorinius ir šiuolaikinius su Vilniaus miestu susijusius artefaktus.
Muziejus renka su Vilniaus miesto teritorija, žmonėmis ir įvykiais susijusius objektus.  Muziejus mielai priima asmenų ir institucijų dovanojamus, su miesto istorija ir kultūra susijusius artefaktus, jei jie atitinka rinkinio politikoje, kurią netrukus paskelbsime, numatytus kriterijus. 
Prie muziejaus rinkinio kviečiami prisidėti ir miestiečiai! Norite padovanoti muziejui Vilniaus įmonių ženkliukų, knygų apie Vilnių, seną savo laiptinės rankeną ar kokį kitą daiktą, pasakojantį įdomią miesto istoriją? Parašykite!