Vietos patyrimas įvairiarūšiame mieste: ekologinio pasakojimo paieškos

2023 10 05

(English below)

LT

Kaip tyrinėti vietos, kraštovaizdžio ir žmonių santykius? Remdamasis pastarųjų trijų dešimtmečių tyrimais iš įvairių Europos kontekstų, antropologas Ullrich Kockel savo paskaitoje nagrinės žmogiškosios ekologijos – ryšių su aplinka, žmogiškaisiais ir nežmogiškaisiais jos elementais – klausimus per kūrybinės etnologijos (angl. creative ethnology) prizmę.
Kaip vietos ir žmogaus santykiai atsiskleidžia per „namus“ ir jų istorinį bei poetinį paveikslą? Kodėl įsikūrę tam tikrose erdvėse nebūtinai jaučiamės joms priklausantys? Žvelgdamas į Vilnių ir jo gyventojus, lektorius klaus, kada ir kaip tampame „vietiniais“, įsišaknijusiais savo aplinkoje.

Apie lektorių:

Ullrich Kockel yra kūrybinės etnologijos profesorius Highlands and Islands universitete Škotijoje, etnologijos profesorius emeritas Ulsterio universitete Šiaurės Airijoje ir vizituojantis socialinės antropologijos profesorius Vytauto Didžiojo universitete Kaune.

Jis yra Karališkosios Airijos Akademijos narys ir buvęs Tarptautinės etnologijos ir folkloro draugijos prezidentas (2008-2013). Jo moksliniai tyrimai ir publikacijos apima įvairias disciplinas ir kultūras. Daugiausia dėmesio jis skiria tradicijai, vietai, bendruomenės atsparumui ir įsivietinimui, pirmiausia aptardamas Europos kontekstus.

Paskaita vyks anglų kalba.

 

 

EN

Sensing Place(s) in a Multispecies City: Explorations in Ecological Storytelling

 

Drawing on some three decades of research into issues of place, landscape, and belonging in a variety of contexts across Europe, this lecture explores the potential of creative ethnology for cultural analysis of human ecological relationships.
Looking holistically both at historical ways of studying these life-worlds and relationships within them, and emerging approaches rooted in ecopoetic aspirations to shape them into ‘home’ – however defined – it discusses the experience(s) of people no longer indigenous to place. The possibility of becoming indigenous – rooted in place – in any meaningful sense is explored with an eye on Vilnius.

Speaker:

Ullrich Kockel is currently Professor of Creative Ethnology at the University of the Highlands and Islands, Scotland; Emeritus Professor of Ethnology at Ulster University, Northern Ireland; and Visiting Professor in Social Anthropology at Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania.

He is a former President of the International Society for Ethnology and Folklore (2008-13) and was elected to the Royal Irish Academy in 2012. His research and publications range across disciplinary and cultural boundaries, with a focus on tradition, place, community resilience, and indigeneity, primarily in European contexts.

Lecture will be held in English.

Nuotr. aut. Emir Bozkurt