Privatumo politika

Vilniaus muziejus (toliau – VM) asmens duomenis tvarko remdamasis Lietuvoje galiojančiais teisės aktais. Gerbdamas Jūsų privatumą Jūsų asmens duomenis VM renka, tvarko, saugo ir naudoja tik tokiais būdais, priemonėmis ir tikslais, kokie nurodyti žemiau aprašytoje VM asmens duomenų privatumo politikoje (toliau – privatumo politika).
VM Jūsų duomenis tvarko sąžiningu ir skaidriu būdu.

 

Savanorystė

Asmenys, norintys dalyvauti VM savanorystės programoje, turi užpildyti savanorystės anketą. Pildant anketą privaloma pateikti savo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, dabartinį užsiėmimą ir kultūrinės veiklos patirtį.
Anketoje pateiktus Jūsų asmens duomenis tvarkysime savanorystės bei, Jums sutikus, tiesioginės rinkodaros tikslu. Duomenis muziejus saugos galiojant savanorystės sutarčiai ir vienerius metus nuo šios pasibaigimo.

 

Naujienlaiškis

Norėdami gauti VM naujienlaiškį VM internetinėje svetainėje esančiame atitinkamame naujienlaiškio prenumeratos langelyje turite suvesti savo elektroninio pašto adresą. Duomenų pateikimas laikomas sutikimu, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

Nenorėdami gauti VM naujienlaiškio, jo galite bet kada atsisakyti.

Jūsų elektroninio pašto adresas saugomas „MailerLite“ platformoje. Platformoje galiojančias privatumo politikos nuostatas galite rasti čia.

 

Vaizdo ir garso medžiaga

VM turi teisę renginių ar parodų metu fotografuoti, filmuoti ar įrašinėti garsą ir naudoti šią vaizdo bei garso medžiagą marketingo, prezentacijos ir dokumentavimo tikslais.
Tokios medžiagos valdytojas yra VM, galintis šią perduoti tretiesiems asmenims, padedantiems vykdyti VM veiklą anksčiau nurodytais tikslais.
Vaizdo ir garso medžiaga taip pat gali būti tiesiogiai transliuojama VM socialinių tinklų paskyrose ir kituose komunikacijos ar sklaidos kanaluose.

 

Renginiai ir edukacijos

Informacija ruošiama.

 

Registracija į parodas

Norint apsilankyti VM būtina iš anksto užsiregistruoti. Norėdami užsiregistruoti VM internetinėje svetainėje esančiame atitinkamuose registracijos formos langeliuose turite suvesti savo elektroninio pašto adresą, vardą ir pavardę.
Registracijos metu Jūsų pateikti duomenys mums reikalingi tam, kad pagal egzistuojančius potvarkius galėtume prižiūrėti muziejaus lankytojų srautą.
Jūsų duomenis tvarkome iki parodos pabaigos ir pusę metų šiai pasibaigus.

 

Slapukų politika

Informacija ruošiama.

 

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Jums sutikus ir šioje privatumo politikoje išvardintais būdais pateikus savo duomenis, VM bus Jūsų asmens duomenų valdytoju. VM neturi teisės trečiosioms šalims perduoti Jūsų asmens duomenų, išskyrus muziejaus partneriams tais atvejais, kurie yra nurodyti šioje privatumo politikoje, kai tai yra reikalinga įgyvendinant muziejaus veiklą.
Taip pat muziejus gali pateikti Jūsų duomenis teisėsaugos ar valdžios institucijoms, šioms to pareikalavus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka arba siekiant užtikrinti VM, VM turto, VM darbuotojų, VM lankytojų saugumą.


Jūsų teisės

Jūs turite teisę:

  • susipažinti su VM tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
  • reikalauti Jūsų neteisingų duomenų ištaisymo ar apriboti savo asmens duomenų naudojimą;
  • atšaukti anksčiau duotą sutikimą VM tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
  • reikalauti sunaikinti Jūsų duomenis, kai jie tvarkomi neteisėtai; arba pasikeitus duomenų tvarkymo būdams; arba kai duomenys tampa nebeaktualūs tais tikslais, kuriais buvo surinkti;
  • prašyti gauti susistemintus muziejaus saugomus Jūsų duomenis, jei tai įmanoma;
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.