Paskaita | Vilnius ir architektas Pensa: vienos vilniečių šeimos istorija XVIII amžiuje

2023 11 16

Dr. Auksės Kaladžinskaitės-Jocienės paskaitoje nusikelsime į XVII-XVIII amžių sandūrą, kuomet gyveno ir kūrė garsus Vilniaus architektas Jonas Pensa, pasakojime atsiskleis ir intriguojanti kūrėjo šeimos istoriją.
Italų kilmės Jonas Pensa baroko epochos menininkų tarpe išskyrė ne tik Vilniaus architektūroje ir dailėje paliktais pėdsakais, bet ir įspaudė ryškią žymę miesto bei jo savivaldos istorijoje.
Paskaitoje atsiskleis kelios Jono Pensos gyvenimo plotmės – kūrybinė veikla, municipalinė karjera, privatus šeimos gyvenimas ir socialiniai ryšiai. Klausytojams bus pristatyti ir įdomūs faktai, įprastai liekantys akademinės biografijos teksto užribyje. Pavyzdžiui, kas siejo Joną Pensą ir architektą Juozapą Fontaną? Kodėl Pensos anūkė neteko teisės paveldėti tėvo turtą? Kodėl Pensos našlė užstatė namą? Kaip su Pensos šeima susijęs italų kilmės Apso seniūnas Mikalojus Manuci (Manuzzi), Abiejų Tautų Respublikoje pagarsėjęs kaip aferistas ir Rusijos agentas? Kokie giminystės ryšiai siejo Pensos šeimą su 1831 m. sukilimo dalyviu Jurgiu Soroka?
Auksė Kaladžinskaitė-Jocienė – humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotoja. Mokslinių interesų sritys: XVIII a. LDK dailė ir architektūra, XVIII a. Vilniaus miesto architektai, dailininkai ir amatininkai, XVIII a. Vilniaus miestiečių socialiniai tinklai ir jų aspektai.
Dr. Auksės Kaladžinskaitės-Jocienės tyrimą biudžeto lėšomis finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.

Architekto Pensos namas Vilniuje, Pensų šeimos dalinės genealogijos rankraščio fragmentas, aut. nežinomas, XVIII a., Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka