Paskaita | Etninę mozaiką dėliojant: Vilniaus transformacijos XX a.

2023 12 06

XX amžius buvo sunkus Vilniaus miestui ir jo gyventojams. Dažna politinių valdžių kaita, radikalūs socialiniai ekonominiai ir kitokie pokyčiai išbalansavo miesto ir miestiečių gyvenimą, neleido susiformuoti stabiliam, visas miesto etnines bendruomenes ar socialines grupes integruojančiam koegzistencijos modeliui.
Paskaitoje dėmesys bus telkiamas į šiuos aspektus:

  • koks miestas buvo XX a. pradžioje: ar tai buvo Wilno, o gal Vilne ar Vilnius;
  • kokie svarbiausi veiksniai nulėmė etninę demografinę Vilniaus transformaciją;
  • ar buvo planų paversti Vilnių vienos tautos dominuojamu miestu.

Vitalija Stravinskienė – Lietuvos istorijos instituto XX a. istorijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, tiria XX a. Lietuvos istoriją, ypatingą dėmesį skiria Vilniaus ir Vilniaus krašto istorijai.
2020–2023 m. Vilniaus istorijos tematika publikavo leidinius:
Migracija: Rytų ir Pietryčių Lietuva 1944–1989 metais, Vilnius, 2020; W. Pileckis kovose dėl Vilniaus (1918–1923 m.) Vilnius, 2021 (bendraautorius Edmundas Gimžauskas); Migruojantis Vilnius: 1915–1994 metai, Vilnius, 2023.

Vilniaus senamiestis, aut. Stanislovas Stasiūnas, 1983 m., Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, LIMIS