Niezrealizowane wileńskie projekty XX wieku. Audioprzewodnik

Droga wodna przez Morze Bałtyckie i Morze Czarne, przygotował Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, kierownik Wydziału Budownictwa w Urzędzie Miasta Wilna i Jerzy Kobzakowski, kierownik Miejskiego Biura Urbanistycznego w Wilnie, 3 lutego 1941, Państwowe Okręgowe Archiwum w Wilnie

Wilno robotnicze

Widok panoramiczny kolonii robotniczej Leśniki (Miškiniai) z planowanym wówczas, a obecnie istniejącym mostem Leszczyniackim (Lazdynų tiltas) na Wilii, 1943, Litewskie Archiwum Literatury i Sztuki

Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, 1940, wizualizacja projektu budynku opery, widok z Zielonego Mostu, Liudas Parulskis, 2020

Projekt przebudowy alei kanclerza Olbrachta Gasztołda i jej okolic oraz placu Opery, arch.: Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, Jerzy Kobzakowski, 1940, Litewskie Archiwum Literatury i Sztuki

Projekt państwowego kiosku handlowego w Wilnie, arch.: Stefan Narębski, Arkadij Kondurałow, 1941, Państwowe Okręgowe Archiwum w Wilnie

Projekt basenu, arch.: Stanisław Bukowski, 1940, Państwowe Okręgowe Archiwum w Wilnie

Oś centralna

Projekt konkursowy na aranżację placu Katedralnego i jego otoczenia, I miejsce – arch.: Kazimierz Biszewski, Zbigniew Wysznacki, 1936, Litewskie Muzeum Narodowe

Pracownia urbanistyczna S1, arch.: Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, Kazimierz Biszewski, Zbigniew Czech, Juliusz Dumnicki, 1942–1943, fotokopia rysunku, fot. Jan Bułhak, Litewskie Archiwum Literatury i Sztuki

Szkic budowy nowego centrum Wilna, arch.: Kazimierz Biszewski, 1945, Państwowe Okręgowe Archiwum w Wilnie

Widok perspektywiczny na plac Radziecki z Parku Zwycięstwa (na Górze Bouffałowej), arch.: Vladislav Mikučianis, 1946, fotografia akwareli, Państwowe Okręgowe Archiwum w Wilnie

Wizualizacja nowego centrum Wilna, arch.: Vladislavas Mikučianis, 1949, zdjęcie kolorowane, Liudas Parulskis, 2020

Panorama Wilna z Góry Bouffałowej, arch.: Algimantas Nasvytis, lata 70.–80., Litewskie Muzeum Narodowe

Łukiszki

Projekt miejskiego teatru u podnóża Góry Bouffałowej, arch.: Vaclovas Michnevičius, 1910–1912, Litewskie Archiwum Historyczne

Liudas Parulskis, cerkiew garnizonowa (kowieński sobór) na placu Łukiskim, fotomontaż, 2020

Dom im. Jonasa Basanavičiusa na placu Łukiskim, arch.: Klaudiusz Duż-Duszewski, Kowno, projekt dyplomowy, 1927, Litewskie Centralne Archiwum Państwowe

Projekt budynku rządu LSSR skierowany do dalszych prac, arch.: Władimir Afanasjew, Lew Kazarinski, Anatolij Kołosow, 1950, album ze zdjęciami projektu, Litewskie Archiwum Specjalne

Projekt rozplanowania, zabudowy i aranżacji placu Lenina (obecnie Łukiskiego), arch.: Algimantas Nasvytis, Rimantas Lajus, Česlovas Mazūras, Algimantas Alekna, Algirdas Bireta, 1967, Litewskie Archiwum Literatury i Sztuki

Projekt rozplanowania, zabudowy i aranżacji placu Lenina (obecnie Łukiskiego), arch.: Kazys Šešelgis, Albertas Domereckas, Viktoras Vaidotas Palys, 1967, zdjęcie makiety, Litewskie Archiwum Literatury i Sztuki

Projekt konkursowy siedziby KC LPK przy placu Lenina, arch.: Algimantas Nasvytis, Vytautas Nasvytis, Algimantas Reimeris, Algimantas Strazdas, I miejsce, 1968, zdjęcia makiety, Litewskie Muzeum Narodowe

Propozycja arch.: Kęstutisa Lupeikisa, Gintarasa Čaikauskasa, Rolandasa Palekasa w konkursie na projekt aranżacji placu Łukiskiego, 1. infrastruktura, 2. ławki, 3. ścieżki, 4. zieleń, 1995, szkice na papierze, archiwum K. Lupeikisa

Projekt w konkursie na tymczasową aranżację placu Łukiskiego, arch.: Šarūnas Kiaunė, Asta Kiaunienė, Ramūnas Raslavičius, I miejsce, 1998, zdjęcie makiety i plan ogólny, archiwum S. Kiaunė

Góra Bouffalowa

Plan terenu na Górze Bouffałowej należącego do Litewskiego Towarzystwa Naukowego 1926, Biblioteka Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk

Projekt stadionu na Górze Bouffałowej, widok perspektywiczny i brama główna, inż. W. Markiewicz, 1927, Archiwum Akt Nowych

Kompleks litewskiego centrum kultury – „Domu Narodowego”, widok perspektywiczny od alei Giedymina, arch.: Algimantas Nasvytis, lata 90, Litewskie Muzeum Narodowe

Konkurs na park i pomnik Zwycięstwa, arch.: Wsiewołod Wiesiełowski, Lew Kazarinski, Anatolij Kołosov, II miejsce, 1948, zdjęcia plansz, fot. Povilas Karpavičius, 1952, Biblioteka Ochrony Zabytków Centrum Dziedzictwa Kulturowego

Projekt zagospodarowania terenu Pałacu Kultury, arch.: Birutė Kasperavičienė, Vytautas Kvašys, 1955, Państwowe Okręgowe Archiwum w Wilnie

Pomniki

Pomnik Adama Mickiewicza przed Pałacem Sportu, rzeźbiarz: Zbigniew Pronaszko, 1922, fotomontaż Liudas Parulskis, 2020, twórca ścieżki dźwiękowej: Jonas Aistis Gliaudelis, 2020

Model pomnika Adama Mickiewicza, rzeźba, Stanisław Szukalski, I konkurs, I miejsce, 1925–1926, fot. Jan Bułhak, Litewskie Archiwum Literatury i Sztuki

Projekt pomnika Adama Mickiewicza, widok perspektywiczny pomnika i placu, rzeźbiarz: Henryk Kuna, II konkurs, I miejsce, 1931–1932, Litewskie Muzeum Narodowe

Projekt pomnika Józefa Piłsudskiego w Wilnie, rzeźbiarze: Janina Reichert-Toth, Fryderyk Toth, arch.: Krystyna Tołłoczko, I miejsce, 1938–1939, fot. B. Czesak, archiwum rodzinne Karoliny Grodziskiej

Szkic pomnika 40-lecia Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, 1957. Szkic pomnika Witolda Wielkiego, 1930. Szkic pomnika „Litwa”, 1930. Szkic pomnika Giedymina, 1939. Szkic pomnika radzieckich czołgistów,1939. Szkic pomnika Liudasa Giry, 1948. Rzeźbiarz: Rafał Jachimowicz, Litewskie Narodowe Muzeum Sztuki. Foto: Adomas Kačerauskas

Zalew

Elektrownia wodna Turniszki, plan akwenu wodnego i okolicznych terenów mieszkalnych, inż.: R. Okuszko, J. Grabiński, 1939, Litewskie Centralne Archiwum Państwowe

Plan wileńskiego magazynu wody i elektrowni wodnej w Puszkarni (Pūčkoriai), arch.: Vladislavas Mikučianis, 1948, Państwowe Okręgowe Archiwum w Wilnie

Schemat zalewu Wołokumpie (Valakampiai), praca dyplomowa Gintautasa Grodisa, 1978, Katedra Geografii Uniwersytetu Wileńskiego

Sala wideo

Modele 3D, arch.: Tomas Valentinaitis. integracja z mapą 3D i wideo: plan Wilna. 2020–2021, Muzeum Wilna. Kronika filmowa „Wilno w budowie”, 1952, Litewskie Centralne Archiwum Państwowe. Arch. Algimantas Nasvytis o rozwoju urbanistycznym Wilna, 1976, Litewskie Centralne Archiwum Państwowe.

Odzyskiwanie pamięci

Galeria na rogu ulic we współczesnych Wilnie i Kłajpedzie, projekt konkursowy „720216”, architekt nieznany, 1983, Państwowe Okręgowe Archiwum w Wilnie

Szkic budynku Narodowej Galerii Sztuki: przekrój, wizualizacja, plan, rzeźbiarz: Mindaugas Navakas, pocztówka, 1998, własność Elony Lubytė

Nagrodzony projekt konkursowy, rzeźbiarz: Mindaugas Navakas, arch.: Česlovas Šliažas, 1988, Litewskie Muzeum Narodowe

Projekt przebudowy Zamku Dolnego, arch.: Gediminas Baravykas, Giedrė Miknevičienė, 1994, Państwowe Okręgowe Archiwum w Wilnie

„Rzeźba nr. 13”, makieta pomnika upamiętniającego ofiary 13 stycznia pod wileńską Wieżą Telewizyjną, rzeźbiarz: Vladas Urbanavičius, 1991, fot. Gintautas Trimakas, archiwum G. Trimakasa

„Arka”, projekt pomnika obrońców wolności Litwy na cmentarzu Antakalnis, rzeźbiarz Vladas Urbanavičius, III miejsce, 1992, brąz, własność Sigity Maslauskaitė-Mažylienė

Projekt siedziby Izby Architektów LSSR i Pracowni Organowej wraz z salą, arch.: Vytautas Gabriūnas, Państwowe Okręgowe Archiwum w Wilnie

Turbourbanizacja

Makieta planu ogólnego miasta Wilna – wizja Wilna w 2000 r., arch.: Juozas Vaškevičius, Vaclovas Balčiūnas, Romas Devinduonis, kierownik budowy makiety Augis Gučas, 1980, Muzeum Energetyki i Techniki, foto: Adomas Kačerauskas

Osiedle Žalgiris z obiektami użyteczności publicznej przy ulicy Feliksa Dzierżyńskiego (obecnie Kalvarijų), kwartał obecnie jest otoczony aleją Konstytucji (na dole), ulicami Geležinio Vilko (po lewej), Žalgirio (na górze) oraz Kalvarijų i Rinktinės (po prawej), arch.: Aida Lėckienė, 1979, Państwowe Okręgowe Archiwum w Wilnie

Trzypoziomowe skrzyżowanie obecnych ulic: Kalvarijų i alei Konstitucijos: obwodnica naziemna, pod nią – przejście dla pieszych z obiektami handlu detalicznego, jeszcze niżej – ulica Kalvarijų, rysunek arch. Algimantasa Nasvytisa, lata 70., z książki Algimantasa Mačiulisa Architektai Algimantas i Vytautas Nasvyčiai (2007)

Projekt konkursowy Stadionu Centralnego w Wilnie, arch.: zespół Algimantasa Nasvytisa, I miejsce, 1984, zdjęcie makiety, Litewskie Muzeum Narodowe

Schemat aranżacji prawego brzegu Wilii, arch.: Algimantas Nasvytis, 1964–1967, Państwowe Okręgowe Archiwum w Wilnie

Siedziba Konserwatorium na Zwierzyńcu, arch.: Vytautas Edmundas Čekanauskas, 1985–1988, fotografia makiety i plan ogólny, archiwum rodziny V. E. Čekanauskasa

Projekt konkursowy Domu Edukacji Politycznej, arch.: Henrikas Šilgalis, nagroda motywacyjna, 1979, Litewskie Muzeum Narodowe

Plan rozbudowy miasteczka studenckiego w Wilnie i projekt jego centrum, arch.: Zigmas Daunoravičius, Rimantas Dičius, Julius Jurgelionis, zdjęcie makiety, 1979, Państwowe Okręgowe Archiwum w Wilnie

Fasady budynków parku rozrywki, arch.: Dalia Banienė, Rimantas Jauniškis, 1980, Państwowe Okręgowe Archiwum w Wilnie

Prywatyzacja miasta

Dom biznesmena przy ul. P. Vileišisa, arch.: Kęstutis Kisielius, 1990, Państwowe Okręgowe Archiwum w Wilnie

Willa „Jogaila”, zdjęcie domu w budowie (fot. Gintautas Trimakas), arch.: Valdas Ozarinskas, 1994, Fundacja V. Ozarinskasa

Świątynie

Projekt kościoła św. Serca Jezusowego, rysunek perspektywiczny, arch.: Antoni Wiwulski, 1907, Życie Ilustrowane, 1907, Nr. 10

Praca kontynuatorów projektu kościoła św. Serca Jezusowego autorstwa Antoniego Wiwulskiego, swobodna improwizacja nieznanego autora, ok. 1930, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie

Projekt murowanego meczetu na Łukiszkach, arch.: Stefan Kryczyński, 1910, własność Adasa Jokubauskasa

Makieta projektu konkursowego „Dawne i nowe”, arch.: Valdas Ozarinskas, 1989, fot. Gintautas Trimakas, Fundacja V. Ozarinskasa

Makieta kościoła, arch.: Vytautas Edmundas Čekanauskas, 1990; foto: Adomas Kačerauskas

Plan przebudowania miasta Wilna, Janusz Tłomakowski, fotokopia projektu, 1931, Litewskie Centralne Archiwum Państwowe