Niezrealizowane wileńskie projekty XX wieku. Audioprzewodnik

Droga wodna przez Morze Bałtyckie i Morze Czarne, przygotował Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, kierownik Wydziału Budownictwa w Urzędzie Miasta Wilna i Jerzy Kobzakowski, kierownik Miejskiego Biura Urbanistycznego w Wilnie, 3 lutego 1941, Państwowe Okręgowe Archiwum w Wilnie

Wilno robotnicze

Widok panoramiczny kolonii robotniczej Leśniki (Miškiniai) z planowanym wówczas, a obecnie istniejącym mostem Leszczyniackim (Lazdynų tiltas) na Wilii, 1943, Litewskie Archiwum Literatury i Sztuki

Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, 1940, wizualizacja projektu budynku opery, widok z Zielonego Mostu, Liudas Parulskis, 2020

Projekt przebudowy alei kanclerza Olbrachta Gasztołda i jej okolic oraz placu Opery, arch.: Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, Jerzy Kobzakowski, 1940, Litewskie Archiwum Literatury i Sztuki

Projekt państwowego kiosku handlowego w Wilnie, arch.: Stefan Narębski, Arkadij Kondurałow, 1941, Państwowe Okręgowe Archiwum w Wilnie

Projekt basenu, arch.: Stanisław Bukowski, 1940, Państwowe Okręgowe Archiwum w Wilnie

Oś centralna

Projekt konkursowy na aranżację placu Katedralnego i jego otoczenia, I miejsce – arch.: Kazimierz Biszewski, Zbigniew Wysznacki, 1936, Litewskie Muzeum Narodowe

Pracownia urbanistyczna S1, arch.: Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, Kazimierz Biszewski, Zbigniew Czech, Juliusz Dumnicki, 1942–1943, fotokopia rysunku, fot. Jan Bułhak, Litewskie Archiwum Literatury i Sztuki

Szkic budowy nowego centrum Wilna, arch.: Kazimierz Biszewski, 1945, Państwowe Okręgowe Archiwum w Wilnie

Widok perspektywiczny na plac Radziecki z Parku Zwycięstwa (na Górze Bouffałowej), arch.: Vladislav Mikučianis, 1946, fotografia akwareli, Państwowe Okręgowe Archiwum w Wilnie

Wizualizacja nowego centrum Wilna, arch.: Vladislavas Mikučianis, 1949, zdjęcie kolorowane, Liudas Parulskis, 2020

Panorama Wilna z Góry Bouffałowej, arch.: Algimantas Nasvytis, lata 70.–80., Litewskie Muzeum Narodowe

Łukiszki

Projekt miejskiego teatru u podnóża Góry Bouffałowej, arch.: Vaclovas Michnevičius, 1910–1912, Litewskie Archiwum Historyczne

Liudas Parulskis, cerkiew garnizonowa (kowieński sobór) na placu Łukiskim, fotomontaż, 2020

Dom im. Jonasa Basanavičiusa na placu Łukiskim, arch.: Klaudiusz Duż-Duszewski, Kowno, projekt dyplomowy, 1927, Litewskie Centralne Archiwum Państwowe

Projekt budynku rządu LSSR skierowany do dalszych prac, arch.: Władimir Afanasjew, Lew Kazarinski, Anatolij Kołosow, 1950, album ze zdjęciami projektu, Litewskie Archiwum Specjalne

Projekt rozplanowania, zabudowy i aranżacji placu Lenina (obecnie Łukiskiego), arch.: Algimantas Nasvytis, Rimantas Lajus, Česlovas Mazūras, Algimantas Alekna, Algirdas Bireta, 1967, Litewskie Archiwum Literatury i Sztuki

Projekt rozplanowania, zabudowy i aranżacji placu Lenina (obecnie Łukiskiego), arch.: Kazys Šešelgis, Albertas Domereckas, Viktoras Vaidotas Palys, 1967, zdjęcie makiety, Litewskie Archiwum Literatury i Sztuki

Projekt konkursowy siedziby KC LPK przy placu Lenina, arch.: Algimantas Nasvytis, Vytautas Nasvytis, Algimantas Reimeris, Algimantas Strazdas, I miejsce, 1968, zdjęcia makiety, Litewskie Muzeum Narodowe

Propozycja arch.: Kęstutisa Lupeikisa, Gintarasa Čaikauskasa, Rolandasa Palekasa w konkursie na projekt aranżacji placu Łukiskiego, 1. infrastruktura, 2. ławki, 3. ścieżki, 4. zieleń, 1995, szkice na papierze, archiwum K. Lupeikisa

Projekt w konkursie na tymczasową aranżację placu Łukiskiego, arch.: Šarūnas Kiaunė, Asta Kiaunienė, Ramūnas Raslavičius, I miejsce, 1998, zdjęcie makiety i plan ogólny, archiwum S. Kiaunė

Góra Bouffalowa

Plan terenu na Górze Bouffałowej należącego do Litewskiego Towarzystwa Naukowego 1926, Biblioteka Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk

Projekt stadionu im. Józefa Piłsudskiego na Górze Bouffałowej, widok perspektywiczny i brama główna, inż. W. Markiewicz, 1927, Archiwum Akt Nowych

Kompleks litewskiego centrum kultury – „Domu Narodowego”, widok perspektywiczny od alei Giedymina, arch.: Algimantas Nasvytis, lata 90, Litewskie Muzeum Narodowe

Konkurs na park i pomnik Zwycięstwa, arch.: Wsiewołod Wiesiełowski, Lew Kazarinski, Anatolij Kołosov, II miejsce, 1948, zdjęcia plansz, fot. Povilas Karpavičius, 1952, Biblioteka Ochrony Zabytków Centrum Dziedzictwa Kulturowego

Projekt zagospodarowania terenu Pałacu Kultury, arch.: Birutė Kasperavičienė, Vytautas Kvašys, 1955, Państwowe Okręgowe Archiwum w Wilnie

Pomniki

Pomnik Adama Mickiewicza przed Pałacem Sportu, rzeźbiarz: Zbigniew Pronaszko, 1922, fotomontaż Liudas Parulskis, 2020, twórca ścieżki dźwiękowej: Jonas Aistis Gliaudelis, 2020

Model pomnika Adama Mickiewicza, rzeźba, Stanisław Szukalski, I konkurs, I miejsce, 1925–1926, fot. Jan Bułhak, Litewskie Archiwum Literatury i Sztuki

Projekt pomnika Adama Mickiewicza, widok perspektywiczny pomnika i placu, rzeźbiarz: Henryk Kuna, II konkurs, I miejsce, 1931–1932, Litewskie Muzeum Narodowe

Projekt pomnika Józefa Piłsudskiego w Wilnie, rzeźbiarze: Janina Reichert-Toth, Fryderyk Toth, arch.: Krystyna Tołłoczko, I miejsce, 1938–1939, fot. B. Czesak, archiwum rodzinne Karoliny Grodziskiej

Szkic pomnika 40-lecia Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, 1957. Szkic pomnika Witolda Wielkiego, 1930. Szkic pomnika „Litwa”, 1930. Szkic pomnika Giedymina, 1939. Szkic pomnika radzieckich czołgistów,1939. Szkic pomnika Liudasa Giry, 1948. Rzeźbiarz: Rafał Jachimowicz, Litewskie Narodowe Muzeum Sztuki. Foto: Adomas Kačerauskas

Zalew

Elektrownia wodna Turniszki, plan akwenu wodnego i okolicznych terenów mieszkalnych, inż.: R. Okuszko, J. Grabiński, 1939, Litewskie Centralne Archiwum Państwowe

Plan wileńskiego magazynu wody i elektrowni wodnej w Puszkarni (Pūčkoriai), arch.: Vladislavas Mikučianis, 1948, Państwowe Okręgowe Archiwum w Wilnie

Schemat zalewu Wołokumpie (Valakampiai), praca dyplomowa Gintautasa Grodisa, 1978, Katedra Geografii Uniwersytetu Wileńskiego

Sala wideo

Modele 3D, arch.: Tomas Valentinaitis. integracja z mapą 3D i wideo: plan Wilna. 2020–2021, Muzeum Wilna. Kronika filmowa „Wilno w budowie”, 1952, Litewskie Centralne Archiwum Państwowe. Arch. Algimantas Nasvytis o rozwoju urbanistycznym Wilna, 1976, Litewskie Centralne Archiwum Państwowe.

Odzyskiwanie pamięci

Galeria na rogu ulic we współczesnych Wilnie i Kłajpedzie, projekt konkursowy „720216”, architekt nieznany, 1983, Państwowe Okręgowe Archiwum w Wilnie

Szkic budynku Narodowej Galerii Sztuki: przekrój, wizualizacja, plan, rzeźbiarz: Mindaugas Navakas, pocztówka, 1998, własność Elony Lubytė

Nagrodzony projekt konkursowy, rzeźbiarz: Mindaugas Navakas, arch.: Česlovas Šliažas, 1988, Litewskie Muzeum Narodowe

Projekt przebudowy Zamku Dolnego, arch.: Gediminas Baravykas, Giedrė Miknevičienė, 1994, Państwowe Okręgowe Archiwum w Wilnie

„Rzeźba nr. 13”, makieta pomnika upamiętniającego ofiary 13 stycznia pod wileńską Wieżą Telewizyjną, rzeźbiarz: Vladas Urbanavičius, 1991, fot. Gintautas Trimakas, archiwum G. Trimakasa

„Arka”, projekt pomnika obrońców wolności Litwy na cmentarzu Antakalnis, rzeźbiarz Vladas Urbanavičius, III miejsce, 1992, brąz, własność Sigity Maslauskaitė-Mažylienė

Projekt siedziby Izby Architektów LSSR i Pracowni Organowej wraz z salą, arch.: Vytautas Gabriūnas, Państwowe Okręgowe Archiwum w Wilnie

Turbourbanizacja

Makieta planu ogólnego miasta Wilna – wizja Wilna w 2000 r., arch.: Juozas Vaškevičius, Vaclovas Balčiūnas, Romas Devinduonis, kierownik budowy makiety Augis Gučas, 1980, Muzeum Energetyki i Techniki, foto: Adomas Kačerauskas

Osiedle Žalgiris z obiektami użyteczności publicznej przy ulicy Feliksa Dzierżyńskiego (obecnie Kalvarijų), kwartał obecnie jest otoczony aleją Konstytucji (na dole), ulicami Geležinio Vilko (po lewej), Žalgirio (na górze) oraz Kalvarijų i Rinktinės (po prawej), arch.: Aida Lėckienė, 1979, Państwowe Okręgowe Archiwum w Wilnie

Trzypoziomowe skrzyżowanie obecnych ulic: Kalvarijų i alei Konstitucijos: obwodnica naziemna, pod nią – przejście dla pieszych z obiektami handlu detalicznego, jeszcze niżej – ulica Kalvarijų, rysunek arch. Algimantasa Nasvytisa, lata 70., z książki Algimantasa Mačiulisa Architektai Algimantas i Vytautas Nasvyčiai (2007)

Projekt konkursowy Stadionu Centralnego w Wilnie, arch.: zespół Algimantasa Nasvytisa, I miejsce, 1984, zdjęcie makiety, Litewskie Muzeum Narodowe

Schemat aranżacji prawego brzegu Wilii, arch.: Algimantas Nasvytis, 1964–1967, Państwowe Okręgowe Archiwum w Wilnie

Siedziba Konserwatorium na Zwierzyńcu, arch.: Vytautas Edmundas Čekanauskas, 1985–1988, fotografia makiety i plan ogólny, archiwum rodziny V. E. Čekanauskasa

Projekt konkursowy Domu Edukacji Politycznej, arch.: Henrikas Šilgalis, nagroda motywacyjna, 1979, Litewskie Muzeum Narodowe

Plan rozbudowy miasteczka studenckiego w Wilnie i projekt jego centrum, arch.: Zigmas Daunoravičius, Rimantas Dičius, Julius Jurgelionis, zdjęcie makiety, 1979, Państwowe Okręgowe Archiwum w Wilnie

Fasady budynków parku rozrywki, arch.: Dalia Banienė, Rimantas Jauniškis, 1980, Państwowe Okręgowe Archiwum w Wilnie

Prywatyzacja miasta

Dom biznesmena przy ul. P. Vileišisa, arch.: Kęstutis Kisielius, 1990, Państwowe Okręgowe Archiwum w Wilnie

Willa „Jogaila”, zdjęcie domu w budowie (fot. Gintautas Trimakas), arch.: Valdas Ozarinskas, 1994, Fundacja V. Ozarinskasa

Świątynie

Projekt kościoła św. Serca Jezusowego, rysunek perspektywiczny, arch.: Antoni Wiwulski, 1907, Życie Ilustrowane, 1907, Nr. 10

Praca kontynuatorów projektu kościoła św. Serca Jezusowego autorstwa Antoniego Wiwulskiego, swobodna improwizacja nieznanego autora, ok. 1930, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie

Projekt murowanego meczetu na Łukiszkach, arch.: Stefan Kryczyński, 1910, własność Adasa Jokubauskasa

Makieta projektu konkursowego „Dawne i nowe”, arch.: Valdas Ozarinskas, 1989, fot. Gintautas Trimakas, Fundacja V. Ozarinskasa

Makieta kościoła, arch.: Vytautas Edmundas Čekanauskas, 1990; foto: Adomas Kačerauskas

Plan przebudowania miasta Wilna, Janusz Tłomakowski, fotokopia projektu, 1931, Litewskie Centralne Archiwum Państwowe