Nepatogus Vilnius

2024 liepa–gruodis

2023 metais Vilnius sulaukia ir dar sulauks daug mandagaus dėmesio. Švenčiant vardadienį pabrėžiame svarbą, nuopelnus ir privalumus. Jubiliejiniams Vilniaus metams pasibaigus norėsis išsiblaivyti, pailsėti nuo euforijos – ateis tinkamas laikas patirti ne visada šviesų ir linksmą, nepagražintą miesto gyvenimą. Paroda pristatys kol kas per mažai žinomus įvairių laikų Vilniaus skaudulius: nesugyvenimą tarp Vilniaus bendruomenių, smurtą ir nusikaltimus, prostituciją, piktnaudžiavimą svaigalais ir to pasekmes, skurdą, ligas, izoliatorius ir kalėjimus.

Dabar daugelis žmonių renkasi nežiūrėti ir nepastebėti paribių grupių atstovų arba žvelgia į juos su išankstinėmis neigiamomis nuostatomis. Tuo tarpu į tų pačių paribių grupių atstovus istoriniuose pasakojimuose noriai žiūrima kaip į romantiškos praeities reliktus, nesiejant jų su sudėtingomis ir skaudžiomis realių žmonių gyvenimo patirtimis. Pasakodami nepatogias Vilniaus istorijas atkreipsime dėmesį į miesto gyvenimo tikrovę ir nevienareikšmiškumą, pakviesime kritiškai pažvelgti į romantizuoto Vilniaus mitus.

Apskelbimas, 1915. Biblioteka Narodowa