KNYGOS PRISTATYMAS | Vilniaus miesto Magdeburgo teisių suteikimo ir patvirtinimo privilegijos

2024 04 10

Knygoje apžvelgiama Vilniaus miesto savivaldos istorija, aptariamas neišlikusių privilegijų klausimas, privilegijų suteikimo aplinkybės, pateikiama privilegijų charakteristika, analizuojama dokumentų „kelionė“ per archyvus ir originalų praradimų istorija.

Leidinyje publikuojamos svarbiausios Vilniaus miestui skirtos privilegijos, kuriomis buvo suteikta ir patvirtinama miesto savivalda – Magdeburgo teisės. Iš viso surinkta 18 dokumentų – pradedant 1387 m. kovo 22 d. Jogailos ir baigiant 1748 m. lapkričio 26 d. Augusto III Sakso privilegija.

Knygos autoriai:

Mindaugas Klovas (Lietuvos istorijos institutas) – istorikas, knygų autorius, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos apdovanojimo laureatas.

Antoni K. Urmański (Lietuvos istorijos institutas) – istorikas, knygų bendraautorius, vertėjas.

Pokalbį moderuos Vilniaus muziejaus tyrėjas–rinkinio kuratorius P. A. Stepavičius