Kirdiejų rūmai: profesorių butai, skvotas, viešbutis, muziejus?

Pačiame Vilniaus centre, greta Bernardinų sodo stovintys apleisti Kirdiejų rūmai praeiviams kelia įvairius klausimus: kokia šio ansamblio istorija? kam jis priklausė? kas čia veikė prieš kelis dešimtmečius? kodėl šie pastatai tebestovi tušti? Vilniaus muziejus siūlo paieškoti atsakymų į šiuos klausimus kartu!
Kultūros paveldo festivalio „Heritas“ proga 2021 metų rugsėjo 19 dieną pačių rūmų kieme pasikalbėjome apie ansamblio istoriją nuo pat pradžių iki šių dienų, pasidalinome savo ir kitų tyrėjų atradimais bei pakalbinome prieš kelis dešimtmečius čia veikusio Barboros „skvoto” buvusius gyventojus.
Pokalbyje dalyvavo istorikas, Vilniaus muziejaus tyrėjas Povilas Andrius Stepavičius, paveldosaugininkė, dr. Viltė Janušauskaitė, buvę Barboros „skvoto” gyventojai Mindaugas Repšys ir Kristijonas Žungaila, o šią margą kompaniją kalbino istorikė, muziejaus komunikacijos koordinatorė Rūta Miškinytė.
Atskleisime paslaptį – šiuo metu sprendžiasi tolesnis rūmų likimas, gali būti, kad po kelerių metų čia veiks Vilniaus muziejus!

Šis renginys yra festivalio „Heritas“ ir „Vilnius 700“ programų dalis. Matyti mažiau