Edukacinis užsiėmimas. Kuo šiandien galėtų dirbti XX amžiaus pradžios vežikas?

2022 12 03

Kviečiame pradinių klasių mokinius dalyvauti naujame edukaciniame užsiemime. Užsiėmimas vyks pirmą sykį, tad dalyvavimas jame nemokamas, tačiau reikalinga registracija.
Užsiėmimas vyks gruodžio 3 d. šeštadienį, 10 val Vilniaus muziejuje.

Per paskutinį šimtmetį mūsų gyvenimas labai stipriai pasikeitė. Šiandien mums įprasta, kad paspaudus jungiklį kambaryje įsižiebia šviesa, o atsukus čiaupą iš krano bėga vanduo, kuris paskui magiškai pradingsta kanalizacijos vamzdžių raizgalynėje. XX amžiaus pradžios vilniečiai namuose taip pat turėjo vandenį ir tikrai nesėdėjo tamsoje, tačiau tam reikėjo žymiai daugiau darbo, kurį nudirbdavo mums jau nebežinomų profesijų atstovai.
Kokios buvo šios jau išnykusios arba labai stipriai pasikeitusios profesijos? Ar šiandien rastų darbo XX amžiaus pradžios vežikas, vandens nešėjas, asenizatorius, kiemsargis arba žibintininkas?

Šio užsiėmimo metu sužinosite, kaip besikeičiančios, nykstančios ar naujai atsirandančios profesijos gali mums padėti suprasti tokių naujovių, kaip vandentiekis, kanalizacija ir elektra įtaką miestiečių gyvenimui.

Užsiėmimo metu tėveliai galės savarankiškai patyrinėti parodą arba apsilankyti muziejaus kavinėje.

Vilnius, 1910 m. Jano Bulhako nuotr.