Krasnucha. A District That Doesn’t Exist?

2024 May 25-July 28

Savanorių Avenue curves through the southwest part of Vilnius and eventually crosses the city border. Before entering the centrifugal maze of the roundabout, the road passes through a short but distinctive stretch called Krasnucha. How many locals or visitors have heard this name but have never felt the need to stop, look around, and explore what the facades of buildings and beliefs conceal?

Krasnucha does not exist in official documents, addresses or election ballots. When asked, everyone defines a different perimeter around the district – as well as the atmosphere. Therefore, for this exhibition we chose to settle between V. Pietaris, Žemaitė, Naugardukas, Tūkstantmečio, and Geležinio Vilko streets. However, it is not the streets, but the collective and individual experiences of the residents, the specific communities, and the living memories that create and sustain this area. Though they are not unambiguous either.

‘I wasn’t a Vilnian, I was a Krasnucha,’ says Evaldas, who grew up in the district and later moved away. Krasnucha exists as long as there are people who remember it and live it.

The exhibition invites you to depart from the main thoroughfare – Savanorių Avenue – and, guided by the words of locals, historical material, and artworks, journey through different periods and changing forms of the district’s backyards. And then you can experience them directly – the exhibition is complemented by a specially designed self-guided walking route.

Krasnucha. The District That Doesn’t Exist? continues the Vilnius Museum’s series of research and exhibitions dedicated to supposedly uninteresting districts of Vilnius (the first exhibition Maybe to Viršuliškės? invited to explore the district of Viršuliškės). In 2023, students from Vilnius Jonas Basanavičius Gymnasium participated in the Vilnius Museum’s educational project. It concluded with an exhibition titled Stories from Krasnucha, curated by the students.

Partneriai / Partners / Partnerzy / Партнеры:

Lietuvos kultūros taryba

Baltisches Haus

Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Vilniaus miesto savivaldybė

Lietuvo aklųjų ir silpnaregių sąjunga

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

Gatvės gyvos

Kuratoriai / Curators / Kuratorzy / Кураторы: Goda Aksamitauskaitė, Albertas Kazlauskas

Architektas / Architect / Architekt / Архитектор: Tomas Valentinaitis 

Dizainerė / Design / Projektant / Дизайнер: Laura Grigaliūnatė

Konsultantai / Consultants / Konsultanci / Консультанты: Živilė Miežytė, Povilas Andrius Stepavičius

Vertėjai / Translators / Tłumacze / Переводчики: Erika Lastovskytė-Fritolli (EN), Paulina Ciucka (PL), „e-vertimai“ (RU)

Redaktoriai / Editors / Redaktorzy / Pедакция: Dangė Vitkienė (LT), John W. Fail (EN), Anna Mirkowska (PL), „e-vertimai“ (RU)

Technikai / Technicians / Techniki / Tехники: Kazimieras Sližys, Stanislovas Lučunas, „Spaudos idėjos“

Audio gidas su garsiniu vaizdavimu / Audio guide with audio description / Audioprzewodnik z audiodeskrypcją / Аудиогид с аудиопредставлением: Živilė Miežytė

Konsultantė / Consultant / Konsultant / Консультант: Laura Martinkutė

Balsas / Voice / Głos / Голос: Agnė Šimkūnaitė

Eksponatus parodai skolino / Items were lent for the exhibition by / Eksponaty pożyczyli / Экспонаты предоставили:

Energetikos ir technikos muziejus 

Grinda

Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Lietuvos fotomenininkų sąjunga

Lietuvos ypatingasis archyvas

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

Vilniaus regioninis valstybės archyvas

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus

Antanas Dubra

Austėja Emilija Rita Jakučionytė

Povilas Vincentas Jankūnas

Albertas Kazlauskas

Elena Krukonytė

Edita Meškonienė

Liucija Teodora Mikučionytė

Rasa Noreikaitė-Miliūnienė

Pavel Puzyna

Vainius Pilkauskas

Austėja Rapkauskaitė

Laura Stasiulytė 

Andrej Vasilenko

Dėkojame / Special thanks to / Szczególne podziękowania dla / Особая благодарность:

Jūratė Almantienė

Andrius Anusauskas

Linas Balsys

Šarūnė Baltramonaitytė

Vladas Burokas

Neringa Češkevičiūtė

Rima Čelnaitė

Petras Čižius

Milda Dainovskytė

Žilvinas Degutis

Virginija Dudarevičienė

Irena Galvydytė

Miglė Glebuvienė

Vytautas Gradeckas

Romualda Grendienė

Nora Išganaitienė

Laima Jadevičienė

Eisvina Jurkevičiūtė

Paulius Kalvelis

Evaldas Karmaza

Zigmantas Kiaupa

Leonas Kirkilovskis

Nijolė Maslauskienė

Kotryna Markevičiūtė

Dalia Mikonytė

Ilona Murauskaitė

Zenonas Nekrošius

Lina Norkienė

Vidas Petkevičius

Auksė Podolskytė

Viktorija Pukėnaitė

Laima Sazonova

Danutė Serapinienė

Edvard Sivickij

Jorūnė Skirdailaitė

Rimantas Skuratovič

Giedrius Stoškus

Emilis Subata

Vadim Šamkov

Virginija Šilkinytė

Ona Barbora Šlapšinskaitė

Marija Vaicekauskaitė

Ingrida Veliūtė

Janina Vileikienė

Gabija Vitkevičiūtė

Laura Volungevičienė

Aušrinė Žilinskienė

Anthropos

Fotokablys

Gerosios Vilties biblioteka

Jono Basanavičiaus gimnazija

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga

Lietuvos audiosensorinė biblioteka

Pažinti „Krasnuchą“ mums padėjo rajono gyventojai. Esame dėkingi jiems už laiką ir prisiminimus!

 

The residents of Krasnucha helped us in getting to know the district. We are grateful for their time and memories!

 

Lepiej poznać Krasnuchę pomogli nam jej mieszkańcy. Jesteśmy im wdzięczni za poświęcony czas i podzielenie się wspomnieniami!

 

Жители района помогли нам познакомиться с местностью, и мы им очень благодарны за потраченное время и воспоминания!