O Muzeum Wilna

Muzeum Wilna – nowa przestrzeń edukacyjna dla mieszkańców i gości stolicy. W muzeum, które drzwi dla zwiedzających otworzy wiosną 2021 r., prezentowane będą unikalne i nieznane dotąd, jednak wciąż aktualne opowieści i historie związane z miastem.
Dynamiczne i zmienne muzeum, jak i samo miasto, planuje eksponować po 2-3 wystawy rocznie oparte na autentycznych badaniach miejskiego życia. Muzeum poświęcone wyłącznie miastu Wilno pozwala przyjrzeć się uważnie otaczającemu nas środowisku i dostrzec w nim coś niezwykłego.

Misja Muzeum Wilna – wychowanie zaangażowanych i kompetentnych gospodarzy miasta.

Cel Muzeum Wilna – badanie i prezentowanie aspektów życia w Wilnie w sposób współczesny, gromadzenie jak największej ilości artefaktów związanych z dziejami miasta.

Wartości Muzeum Wilna – otwartość, współpraca, profesjonalizm, stałe doskonalenie się, szacunek, uwaga, kreatywność.

Miasto dla Muzeum Wilna to:

  • otaczająca przyroda – poczynając od roślin i zwierząt, a kończąc na powietrzu lub bieżącej wodzie, tkanka stworzona przez ludzi
  • budynki, strefy publiczne, rozwiązania architektoniczne, urbanistyczne i inżynieryjne,
  • kultura – języki, wyznania religijne, narodowości mieszkańców miasta, fragmenty życia codziennego.

Muzeum Wilna:

  • Bada miasto, traktując je jako całość, tj. stosuje interdyscyplinarne metody badawcze i jednoczy specjalistów z zakresu urbanistyki, architektury, socjologii, historii antropologii, ochrony dziedzictwa, sztuki wizualnej, literatury, muzyki, historii nauki i techniki oraz innych dziedzin.
  • Prezentuje nowe dzieje Wilna i interpretacje kultury w sposób współczesny i atrakcyjny, przypomina zapomniane i „niekorzystne” okresy z historii i kultury miasta, tworzy przestrzeń dla dialogu kulturowego, pomaga w zrozumieniu dzisiejszego miasta.
  • Reaguje na wydarzenia bieżące, zachęca do dialogu między zleceniodawcą, autorem i społeczeństwem, stawia pytania i udziela odpowiedzi.
  • Jest niezawodnym partnerem mieszkańca i turysty w poznawaniu miasta, udziela mieszkańcom informacji i przejmuje nagromadzoną przez nich wiedzę, pozwala zabrać głos zwiedzającemu, nie tylko przekazując własną wiedzę.

Autor: Gintaras Janavičius